Cử nhân Tài chính ngân hàng

30-11-2020

GIỚI THIỆU:

Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của Đại học UTM sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, tài chính – tiền tệ, hoạt động trung gian tài chính, thị trường tài chính trong nước và quốc tế, các phương pháp lượng hoá và thống kê trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

Sinh viên còn được đào tạo chuyên sâu các kiến thức về hoạt động tín dụng, hoạt động kế toán, hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối trong hoạt động ngân hàng; cũng như kiến thức về sản phẩm, marketing và quản trị hoạt động ngân hàng.

Bên cạnh việc cung cấp các kỹ năng mềm như Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, kỹ năng đàm phán, sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học UTM còn được trang bị hai ngoại ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Nhật hoặc Tiếng Trung để có thể đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được tham gia kỳ thực tập tại doanh nghiệp kéo dài 4 – 8 tháng để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế.

NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI UTM

Chương trình chuẩn quốc tế: Tại Trường Đại học UTM, chương trình đào tạo và giáo trình học đều được nhập từ nước ngoài, đảm bảo độ cập nhật về kiến thức và độ chuẩn hoá đồng nhất với những trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Chú trọng đào tạo ngoại ngữ: Tiếng Anh là ngôn ngữ cần thiết trong các hoạt động giao thương tại Việt Nam và trên thế giới. Ngành Tài chính ngân hàng của Đại học UTM hiện đưa vào ngoại ngữ vào đào tạo chuyên sâu và bắt buộc, nhằm đảm bảo đầu ra của sinh viên bước đầu nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của những nhà tuyển dụng khó tính nhất, đồng thời đặt tham vọng sinh viên Đại học UTM không chỉ làm việc trong nước mà còn nhanh chóng bước chân ra thị trường nhân sự toàn cầu.

Đào tạo ứng dụng CNTT bài bản: Xu thế toàn cầu yêu cầu nhân sự ngành Tài chính ngân hàng phải có những nền tảng nhất định về CNTT – TT để bắt kịp với việc CNTT trở thành nền tảng cốt lõi của mọi lĩnh vực ngành nghề trong cuộc sống. Sinh viên ngành Tài chính ngân hàng được học cách ứng dụng CNTT một cách sâu sắc và chuyên nghiệp vào trong công việc của mình, học cách tư duy công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn. Đây cũng là thế mạnh của trường Đại học UTM.

Phát triển cá nhân toàn diện: Sinh viên Đại học UTM tốt nghiệp được các nhà tuyển dụng săn đón một phần nhờ kỹ năng mềm tốt, tạo thuận lợi trong quá trình hoà nhập công sở, làm việc nhóm và giao tiếp với khách hàng. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng cho nhân sự làm việc trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng.

Cơ hội nghề nghiệp vững chắc: Đại học UTM có mạng lưới quan hệ doanh nghiệp rộng lớn. Nhà trường đã tiến hành thiết lập những mối quan hệ doanh nghiệp từ rất sớm, và ngày càng mở rộng về số lượng cũng như tăng cường chất lượng. Nhiều công ty, tập đoàn đã có những đợt tuyển dụng riêng tại Trường Đại học UTM, cũng như sẵn sàng tuyển ngay sinh viên UTM khi các bạn vừa mới tốt nghiệp.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Với kiến thức, năng lực chuyên môn đã được trang bị trong suốt 4 năm học, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc cho các công ty cổ phần, công ty đa quốc gia, các tổ chức tài chính phi ngân hàng hoặc các doanh nghiệp ở những vị trí làm việc sau.

+ Giao dịch viên ở các phòng giao dịch

+ Nhân viên tín dụng, nhân viên thẩm định, nhân viên kinh doanh ở phòng tín dụng, phòng thẩm định hoặc phòng kinh doanh

+ Nhân viên thanh toán quốc tế ở phòng thanh toán quốc tế

+ Nhân viên kinh doanh ngoại hối ở phòng kinh doanh ngoại tệ

+ Nhân viên thanh toán và kiểm soát nội bộ

+ Nhân viên quản lý hoạt động đầu tư của ngân hàng

+ Nhân viên tiếp thị và phát triển sản phẩm mới của ngân hàng

+ Nhân viên quản lý rủi ro tài chính của ngân hàng và tư vấn quản lý rủi ro tài chính cho khách hàng

+ Nhân viên tư vấn sản phẩm và dịch vụ chung cho khách hàng.

+ Nhân viên làm việc ở phòng tài chính và phòng kế toán của công ty cổ phần và các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

+ Nhân viên phân tích, tư vấn và quản lý danh mục đầu tư ở các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư.

+ Nhân viên làm việc ở các bộ phận huy động vốn, thẩm định và cấp tín dụng ở các công ty tài chính và các công ty cho thuê tài chính.

Nhiều bạn đã nhanh chóng đảm nhận các vị trí giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm tại các chi nhánh của các ngân hàng, tổ chức tài chính đa quốc gia uy tín hiện nay như Sacombank, Đông Á Bank, Viettin Bank, …

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Kiến thức chuyên môn:

Đại học UTM trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn về các hoạt động của thị trường tài chính và tài chính công ty. Cụ thể, sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên môn để xử lý và thực hiện những nghiệp vụ sau đây:

+ Kiến thức chuyên môn sâu về phân tích và đánh giá tình hình tài chính công ty. Qua đó, có thể dự báo và hoạch định tài chính của công ty.

+ Am hiểu và có thể sử dụng thành thạo các khái niệm, công cụ và mô hình tài chính để phân tích và ra các quyết định đầu tư, bao gồm đầu tư tài sản tài chính, đầu tư tài sản dài hạn và đầu tư tài sản ngắn hạn của công ty.

+ Am hiểu và có thể sử dụng thành thạo các công cụ và mô hình tài chính để phân tích và ra quyết định liên quan đến nguồn tài trợ và chính sách cổ tức của công ty.

+ Am hiểu về hoạt động của các loại thị trường tài chính, bao gồm thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường tài chính phái sinh. Qua đó, có thể thực hiện các nghiệp vụ đầu tư và huy động vốn từ các loại thị trường tài chính.

+ Am hiểu về hoạt động của các tổ chức tài chính phi ngân hàng, bao gồm công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. Qua đó có thể thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của các tổ chức này.

Năng lực nghề nghiệp:

Hoàn thành khoá học tại UTM, sinh viên có đủ năng lực nghề nghiệp để làm việc trong các công ty cổ phần, các tổ chức tài chính phi ngân hàng và kể cả làm việc trong các loại hình doanh nghiệp phi tài chính khác. Cụ thể, sau khi tốt nghiệp sinh viên được trang bị những năng lực nghề nghiệp sau:

+ Năng lực thực hiện các công việc liên quan đến tài chính của doanh nghiệp bao gồm phân tích và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, thẩm định và đánh giá dự án đầu tư, định giá tài sản, định giá doanh nghiệp, phân tích và ra các quyết định về đầu tư và huy động vốn của doanh nghiệp, phân tích và ra quyết định mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.

+ Năng lực thực hiện những công việc liên quan đến hạch toán kế toán tài chính của doanh nghiệp.

+ Năng lực thực hiện các công việc liên quan đến tư vấn đầu tư, phân tích và quyết định đầu tư tài chính, quản lý danh mục đầu tư ở các quỹ đầu tư.

+ Năng lực thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động huy động vốn và cung cấp tín dụng ở các công ty chứng khoán, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

Kỹ năng cứng:

+ Về chuyên môn: Sinh viên có kỹ năng xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động tài chính của một công ty hoặc các hoạt động của thị trường và các tổ chức tài chính bao gồm các hoạt động huy động vốn, đầu tư, quản lý tài sản, phân tích và tư vấn đầu tư, phân tích và hoạch định tài chính, phân tích và thẩm định dự án đầu tư.

+ Về thực hành nghề nghiệp: Sinh viên có thể hoàn thành công việc được giao ở các vị trí nghề nghiệp bao gồm nhân viên phân tích, nhân viên kế toán, nhân viên huy động vốn, nhân viên phân tích và đầu tư tài chính, nhân viên thẩm định, nhân viên tư vấn, môi giới, phân tích và đầu tư chứng khoán.

+ Về xử lý tình huống và giải quyết vấn đề: Sinh viên có kỹ năng phân tích, đánh giá, xử lý và giải quyết vấn đề chuyên môn hoặc vấn đề nghiệp vụ phát sinh trong công việc hàng ngày mà một nhân viên thường gặp phải.

Kỹ năng mềm:
Hoàn khoá học tại UTM, sinh viên được trang bị các kỹ năng mềm hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn được đào tạo, bao gồm: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập và các khả năng tự nghiên cứu và học tiếp các bậc học cao hơn.

+ Năng lực sử dụng ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có chuẩn đầu ra ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc TOEIC 650.

+ Năng lực sử dụng công nghệ thông tin: Người tốt nghiệp có trình độ tin học tương đương trình độ A và năng lực sử dụng thành thạo các phần mềm nghiệp vụ trong phạm vi yêu cầu công việc của một nhân viên ngân hàng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

TT Tên học phần Số TC
1- Kiến thức giáo dục đại cương 49
1.1 Khối kiến thức lý luận chính trị
1 Triết học Mác - Lê nin 3
2 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
1.2 Khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng - An ninh
6 Giáo dục quốc phòng-an ninh 11
1.3 Khối kiến thức Giáo dục Thể chất
7 Giáo dục thể chất 6
1.4 Khối kiến thức Kỹ năng
8 Ngoại ngữ 1 3
9 Ngoại ngữ 2 3
10 Ngoại ngữ 3 3
11 Ngoại ngữ 4 3
12 Ứng dụng CNTT 1 3
13 Ứng dụng CNTT 2 3
14 Kỹ năng mềm 3
2. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành 75
2.1 Kiến thức cơ sở 15
1 Kinh tế vi mô - vĩ mô 3
2 Thống kê học 3
3 Khoa học quản lý 3
4 Luật kinh tế  3
5 Toán tài chính  3
2.2 Kiến thức ngành 54
1 Lý thuyết tài chính, tiền tệ 3
2 Nguyên lý kế toán 3
3 Thị trường chứng khoán 3
4 Phân tích hoạt động kinh doanh 3
5 Thuế 3
6 Bảo hiểm 3
7 Tài chính doanh nghiệp 3
8 Thanh toán quốc tế 3
9 Ngân hàng trung ương 3
10 Ngân hàng thương mại và thị trường vốn 3
11 Tài chính công 3
12 Quản trị ngân hàng thương mại 3
13 Quản trị rủi ro 3
14 Phân tích và quản trị đầu tư 3
15 Nghiệp vụ kế toán và thanh toán của ngân hàng thương mại 3
16 Quản lý đầu tư 3
17 Định giá tài sản 3
18 Thẩm định tài chính dự án 3
2.3 Khối kiến thức tự chọn (6/18) 6
Nhóm 1  
1 Quản trị thương hiệu 3
2 Marketing căn bản 3
Nhóm 2
3 Kinh tế quốc tế 3
4 Quản trị tài chính quốc tế 3
Nhóm 3
5 Ngân hàng quốc tế 3
6 Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư 3
3. Thực tập cuối khoá và Khóa luận tốt nghiệp  14
1 Thực tập cuối khóa 6
2 Khóa luận tốt ngiệp  8
Tổng cộng 138

Lịch sự kiện

T2
10/03/2024
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2024
431 Tam Trinh
Thứ 6
10/02/2024
Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024
Đại học UTM
Thứ 3
10/02/2024
Thông báo tuyển sinh hệ đại học hình thức từ xa năm 2024
431 Tam Trinh
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM)
Thiết kế bởi Aptech