Ngành đào tạo Thạc sĩ

Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
03/12/2020
GIỚI THIỆU: Năm 2016 Trường Đại học UTM được đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng địn..
Tiếp tục
Thạc sĩ kỹ thuật phần mềm
Thạc sĩ kỹ thuật phần mềm
30/11/2020
GIỚI THIỆU: Chương trình thạc sỹ “Kỹ thuật phần mềm” tại Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị đư..
Tiếp tục
Thạc sĩ Luật kinh tế
Thạc sĩ Luật kinh tế
30/11/2020
GIỚI THIỆU: Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị ( UTM ) được đào tạo Thạc sĩ chuyên ngàn..
Tiếp tục
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
30/11/2020
GIỚI THIỆU: ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN 1. Đối tượng ưu tiên a) Người có thời gian công tác liên tục ..
Tiếp tục
Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Thạc sĩ Quản lý kinh tế
30/11/2020
GIỚI THIỆU: Năm 2016 Trường Đại học UTM được đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế định hư..
Tiếp tục

Lịch sự kiện

T2
10/03/2024
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2024
431 Tam Trinh
Thứ 6
10/02/2024
Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024
Đại học UTM
Thứ 3
10/02/2024
Thông báo tuyển sinh hệ đại học hình thức từ xa năm 2024
431 Tam Trinh
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM)
Thiết kế bởi Aptech