Ngành đào tạo Thạc sĩ

Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
GIỚI THIỆU: Năm 2016 Trường Đại học UTM được đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính ngân hàng địn..
Tiếp tục
Thạc sĩ kỹ thuật phần mềm
Thạc sĩ kỹ thuật phần mềm
GIỚI THIỆU: Chương trình thạc sỹ “Kỹ thuật phần mềm” tại Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị đư..
Tiếp tục
Thạc sĩ Luật kinh tế
Thạc sĩ Luật kinh tế
GIỚI THIỆU: Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị ( UTM ) được đào tạo Thạc sĩ chuyên ngàn..
Tiếp tục
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
GIỚI THIỆU: ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN 1. Đối tượng ưu tiên a) Người có thời gian công tác liên tục ..
Tiếp tục
Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Thạc sĩ Quản lý kinh tế
GIỚI THIỆU: Năm 2016 Trường Đại học UTM được đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế định hư..
Tiếp tục

Lịch sự kiện

T2
04/10/2021
Lễ khai giảng năm học mới và kế hoạch “Tuần sinh hoạt sinh viên đầu khóa” năm học 2021-2022
431 Tam Trinh
Thứ 4
27/09/2021
Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy đợt 2 năm 2021
Đại học UTM
Thứ 3
27/10/2021
Trường Đại học UTM xét tuyển và nhập học trực tuyến
431 Tam Trinh
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM)
Thiết kế bởi Aptech