Ba công khai

Đề án mở mã ngành Công nghệ tài chính
Đề án mở mã ngành Công nghệ tài chính
06/08/2021
Đề án mở mã ngành Công nghệ tài chính ..
Tiếp tục
Đề án mở mã ngành Kinh tế quốc tế
Đề án mở mã ngành Kinh tế quốc tế
06/08/2021
Đề án mở mã ngành Kinh tế quốc tế ..
Tiếp tục
Quyết định về việc mở ngành đào tạo Công nghệ tài chính, Kinh tế quốc tế trình độ Đại học
Quyết định về việc mở ngành đào tạo Công nghệ tài chính, Kinh tế quốc tế trình độ Đại học
06/08/2021
Quyết định về việc mở ngành đào tạo Công nghệ tài chính, Kinh tế quốc tế trình độ Đại học ..
Tiếp tục

Lịch sự kiện

T2
10/03/2024
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2024
431 Tam Trinh
Thứ 6
10/02/2024
Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024
Đại học UTM
Thứ 3
10/02/2024
Thông báo tuyển sinh hệ đại học hình thức từ xa năm 2024
431 Tam Trinh
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM)
Thiết kế bởi Aptech