Cử nhân Ngôn ngữ Nga

30-11-2020

GIỚI THIỆU:

Trường đại học UTM đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Nga sau khi ra trường sinh viên có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng những nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Với các mục tiêu cụ thể:

Về phẩm chất đạo đức:

+ Có phẩm chất cơ bản của một cử nhân ngoại ngữ

+ Thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người cán bộ nhà nước trong tương lai

Về kiến thức:

+ Có kiến thức tương đối sâu và rộng về ngôn ngữ, văn hoá - văn học Nga

+ Rèn luyện và phát huy các kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Nga được học ở mức độ thành thạo

+ Cho phép người học đạt được trình độ nghiệp vụ tương đối vững vàng như: làm công tác biên – phiên dịch trong các lĩnh vực kinh tế - văn hoá – xã hội

Về kỹ năng:

+ Có kỹ năng vận dụng các kiến thức Ngôn ngữ và Văn hoá Nga để giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình công tác và nghiên cứu

+ Bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ, văn học hoặc văn hoá Nga cũng như có khả năng hành nghề trong một số hoạt động dịch vụ khác như hướng dẫn du lịch, bảo tàng ...

NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI HỌC NGÔN NGỮ NGA TẠI UTM

Sử dụng hiệu quả các kiến thức có được, đặc biệt là kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa Nga - Việt...

+ Có kỹ năng giao tiếp tốt bằng văn bản và lời nói (trao đổi, thuyết trình).

+ Có kỹ năng thu thập, phân tích, xử lý thông tin liên quan đến công việc và sử dụng hiệu quả các thông tin thu được.

+ Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

+ Có kỹ năng giải quyết và xử lý vấn đề, kỹ năng nhận xét và phản biện.

+ Có năng lực phát triển nghề nghiệp, có khả năng tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện nhằm nâng cao năng lực bản thân, chất lượng, hiệu quả công việc.

+ Sử dụng thành thạo các công cụ tin học, thư viện, Internet để tìm tòi và tổng hợp thông tin hiệu quả, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, dịch thuật.

+ Miễn giảm học phí toàn khóa cho sinh viên học tiếng Nga. Đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số, con thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng được giảm tiếp 20% học phí.

+ Được tham dự kỳ thi Olympic tiếng Nga toàn quốc được tổ chức vào tháng 3 hàng năm để thụ hưởng học bổng của Nga và Việt Nam đi học tại LB Nga hết chương trình thạc sĩ.

+ Được học song bằng, sinh viên được chọn 1 trong các chuyên ngành sau: Công nghệ thông tin, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Du lịch, Luật kinh tế, Quản lý nhà nước (lấy bằng Đại học chính quy).

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên học Ngôn ngữ Nga tại Đại học UTM sau khi tốt nghiệp, sinh viên khoa Ngôn ngữ Nga có thể đảm nhận những vị trí công tác sau:

+ Biên dịch viên

+ Phiên dịch viên

+ Biên tập viên: có khả năng biên dịch các văn bản viết hoặc phiên dịch các hội nghị, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương; biên tập các xuất bản phẩm tiếng Nga.

+ Thư ký văn phòng

+ Trợ lý đối ngoại: có khả năng phụ trách các mảng công việc liên quan đến đối ngoại, hợp tác, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tham gia đàm phán, giao dịch, ký kết hợp đồng kinh doanh, theo dõi hợp đồng liên quan, lập kế hoạch...

+ Hướng dẫn viên du lịch: có khả năng thiết kế, tổ chức và làm hướng dẫn tour du lịch.

+  Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể theo học và lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ, hoặc có khả năng nghiên cứu và học tiếp các chương trình sau đại học phù hợp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Sinh viên được trang bị kiến thức tổng quát về các nhóm ngành khoa học nhân văn và xã hội; có khả năng vận dụng kiến thức khoa học cơ bản trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống; có hiểu biết về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa và môi trường của Việt Nam và thế giới.

Sinh viên có kiến thức nền tảng cơ bản và chuyên sâu về tiếng Nga, kiến thức nền tảng về văn hóa, văn học, xã hội, lịch sử - địa lý của nước Nga, kiến thức chuyên ngành về dịch thuật tiếng Nga, tiếng Nga thương mại và du lịch...

Sinh viên nắm vững kiến thức thực hành, có khả năng vận dụng các kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp ở mức độ tương đối thành thạo và sử dụng linh hoạt, hiệu quả kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nga cho các mục đích xã hội, học thuật và nghề nghiệp tương ứng với trình độ C1 theo Khung tham chiếu châu Âu.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

STT Tên học phần Số TC 
1. Kiến thức giáo dục đại cương 49
1.1 Khối kiến thức lý luận chính trị
1 Triết học Mác - Lê nin 3
2 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
1.2 Khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng - An ninh
6 Giáo dục quốc phòng-an ninh 11
1.3 Khối kiến thức Giáo dục Thể chất
7 Giáo dục thể chất 6
1.4 Khối kiến thức Kỹ năng
8 Ngoại ngữ 1 3
9 Ngoại ngữ 2 3
10 Ngoại ngữ 3 3
11 Ngoại ngữ 4 3
12 Ứng dụng CNTT 1 3
13 Ứng dụng CNTT 2 3
14 Kỹ năng mềm 3
2. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành 75
2.1 Kiến thức cơ sở 15
15 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
16 Lịch sử văn minh thế giới 3
17 Ngôn ngữ học xã hội 3
18 Dẫn luận Ngôn ngữ 3
19 Phân tích diễn ngôn 3
2.2 Kiến thức chuyên ngành 54
20 Đất nước học 3
21 Văn học 3
22 Ngữ âm 3
23 Từ vựng 3
24 Ngữ pháp 1 3
25 Ngữ pháp 2 3
26 Ngữ pháp 3 3
27 Nghe 1 3
28 Nghe 2 3
29 Nói 1 3
30 Nói 2 3
31 Nói 3 3
32 Đọc 1 3
33 Đọc 2 3
34 Đọc 3 3
35 Viết 1 3
36 Viết 2 3
37 Biên dịch 3
2.3 Khối kiến  thức tự chọn (6/18) 6
38 Ngôn ngữ Kinh tế quản lý 1 - Khoa học quản lý 3
39 Ngôn ngữ Kinh tế quản lý 2 - Thư tín thương mại 3
40 Ngôn ngữ Kinh tế quản lý 3 - Marketting 3
41 Ngôn ngữ Kinh tế quản lý 4 - Quản trị kinh doanh 3
42 Kỹ năng trình bày văn bản 3
43 Tiếng Nga chuyên ngành Quản trị khách sạn 3
44 Tiếng Nga chuyên ngành Lữ hành 3
45 Lễ tân quốc tế 3
3. Thực tập và tốt nghiệp 14
45 Thực tập tốt nghiệp 6
46 Khóa luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp 8
 1) Khoa luận tốt nghiệp
 2) Thi tốt nghiệp với 3 học phần  8
  Dịch chuyên đề 2
Lý thuyết tiếng 3
Thực hành tiếng 3
Tổng cộng 138

Lịch sự kiện

T2
10/03/2024
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2024
431 Tam Trinh
Thứ 6
10/02/2024
Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024
Đại học UTM
Thứ 3
10/02/2024
Thông báo tuyển sinh hệ đại học hình thức từ xa năm 2024
431 Tam Trinh
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM)
Thiết kế bởi Aptech