Cử nhân Bất động sản

GIỚI THIỆU:

- Đào tạo sinh viên có nền tảng kiến thức đa dạng về kinh tế, tài chính, luật và kinh doanh bất động sản.

- Trang bị cho họ kỹ năng thực hành để có thể tạo ra và quản lý tài sản hiệu quả trong bối cảnh một nền kinh tế đang chuyển đổi và hội nhập.

- Đào tạo kết hợp giữa quy hoạch không gian đô thị với quản lý tài chính trong lĩnh vực bất động sản

Lĩnh vực bất động sản là một trụ cột chính trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, có liên hệ chặt chẽ với các hoạt động đầu tư, tài chính. Với lợi thế là Trường đầu tiên trong cả nước đào tạo chính quy về bất động sản ở cả ba trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ,sản phẩm đào tạo của Ngành là những nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp, nhà hoạch định chính sách kinh tế bất động sản, nhà quản lý bất động sản, chuyên viên trong lĩnh vực tài chính, định giá, môi giới bất động sản...

NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI HỌC ..... TẠI UTM

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân bất động sản làm việc tại:

+ Các tập đoàn,công ty đầu tư phát triển bất động sản, các công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản.

+ Các ngân hàng và  tổ chức tài chính.

+ Các cơ quan quản lý Nhà nước về bất động sản và đất đai từ Trung ương đến địa phương (Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường,…); hệ thống ngành dọc của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Tổng cục thuế; UBND các cấp …

+ Tự lập nghiệp bằng việc khởi sự kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp bất động sản.

+ Các viện nghiên cứu và  trường đại học có  đào tạo về bất động sản.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Lịch sự kiện

Thứ 4
28/04/2021
LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5
Đại học UTM
CN
22/11/2020
SINH VIÊN KHÓA 10 UTM ĐI HỌC QUÂN SỰ
431 Tam Trinh
Thứ 3
04/05/2021
LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC THẠC SĨ
431 Tam Trinh
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM)
Thiết kế bởi Aptech