Cử nhân Bất động sản

30-11-2020

GIỚI THIỆU:

- Đào tạo sinh viên có nền tảng kiến thức đa dạng về kinh tế, tài chính, luật và kinh doanh bất động sản.

- Trang bị cho họ kỹ năng thực hành để có thể tạo ra và quản lý tài sản hiệu quả trong bối cảnh một nền kinh tế đang chuyển đổi và hội nhập.

- Đào tạo kết hợp giữa quy hoạch không gian đô thị với quản lý tài chính trong lĩnh vực bất động sản

Lĩnh vực bất động sản là một trụ cột chính trong nền kinh tế của mỗi quốc gia, có liên hệ chặt chẽ với các hoạt động đầu tư, tài chính. Với lợi thế là Trường đầu tiên trong cả nước đào tạo chính quy về bất động sản ở cả ba trình độ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ,sản phẩm đào tạo của Ngành là những nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp, nhà hoạch định chính sách kinh tế bất động sản, nhà quản lý bất động sản, chuyên viên trong lĩnh vực tài chính, định giá, môi giới bất động sản...

NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI HỌC ..... TẠI UTM

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân bất động sản làm việc tại:

+ Các tập đoàn,công ty đầu tư phát triển bất động sản, các công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản.

+ Các ngân hàng và  tổ chức tài chính.

+ Các cơ quan quản lý Nhà nước về bất động sản và đất đai từ Trung ương đến địa phương (Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường,…); hệ thống ngành dọc của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Tổng cục thuế; UBND các cấp …

+ Tự lập nghiệp bằng việc khởi sự kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp bất động sản.

+ Các viện nghiên cứu và  trường đại học có  đào tạo về bất động sản.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT Tên học phần Số TC 
1.  Kiến thức giáo dục đại cương 49
1.1 Khối kiến thức lý luận chính trị
1 Triết học Mác - Lê nin 3
2 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
1.2 Khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng - An ninh
6 Giáo dục quốc phòng-an ninh 11
1.3 Khối kiến thức Giáo dục Thể chất
7 Giáo dục thể chất 6
1.4 Khối kiến thức Kỹ năng
8 Ngoại ngữ 1 3
9 Ngoại ngữ 2 3
10 Ngoại ngữ 3 3
11 Ngoại ngữ 4 3
12 Ứng dụng CNTT 1 3
13 Ứng dụng CNTT 2 3
14 Kỹ năng mềm 3
2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 75
2.1 Khối kiến thức cơ sở ngành và khối ngành 15
15 Kinh tế vi mô - vĩ mô 3
16 Thống kê học 3
17 Khoa học quản lý 3
18 Luật kinh tế  3
19 Toán tài chính  3
2.2 Kiến thức ngành và chuyên ngành 54
20 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3
21 Kinh tế quốc tế 3
22 Địa lý kinh tế Việt Nam 3
23 Quản lý tài nguyên môi trường 3
24 Thị trường bất động sản  3
25 Quản lý nhà nước về đất đai và bất động sản 3
26 Định giá bất động sản 1 3
27 Đầu tư và tài chính bất động sản 3
28 Quy hoạch đô thị 3
29 Lập và quản lý dự án đầu tư bất động sản 3
30 Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản 3
31 Kinh doanh bất động sản 1 3
32 Kinh doanh bất động sản 2 3
33 Định giá bất động sản 2 3
34 Môi giới bất động sản 3
35 Marketing bất động sản 3
36 Quản lý bất động sản 3
37 Tổ chức thi công xây dựng 3
2.3 Khối kiến thức bổ trợ (Lựa chọn 6 trong 21) 6
38 Pháp luật đất đai và bất động sản 3
39 Ứng dụng CNTT trong lĩnh vực BĐS 3
40 Chiến lược kinh doanh Bất động sản 3
41 Kiến trúc đại cương 3
42 Đề án chuyên ngành bất động sản 3
43 Cơ sở dữ liệu đất đai và bất động sản 3
44 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 3
3. Thực tập cuối khoá và Khóa luận tốt nghiệp  14
45 Thực tập cuối khóa 6
46 Khóa luận tốt ngiệp  8
TỔNG CỘNG 138

Lịch sự kiện

T2
10/03/2024
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2024
431 Tam Trinh
Thứ 6
10/02/2024
Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024
Đại học UTM
Thứ 3
10/02/2024
Thông báo tuyển sinh hệ đại học hình thức từ xa năm 2024
431 Tam Trinh
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM)
Thiết kế bởi Aptech