Danh sách học viên bảo vệ luận văn thạc sĩ ngày 18 tháng 12 năm 2021

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
 
(Kèm theo Quyết định số 990/QĐ - UTM ngày 06 tháng 12 năm 2021)"
STT MHV Họ đệm Tên Ngành Tên đề tài  GV hướng dẫn  Ngày Giờ Phòng bảo vệ Thành phần tham dự Ghi chú
1 200005 Mai Xuân Bắc QLKT Quản lý nhà nước về báo chí ở Việt Nam PGS.TS Hoàng Xuân Lâm 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
2 200038 Nguyễn Thị Hạnh QLKT Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang GS.TS Phan Huy Đường 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
3 200032 Vũ Thành Nam QLKT Quản lý nhà nước về đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang GS.TS Phan Huy Đường 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
4 200002 Lương Tuấn Dũng QLKT Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang PGS.TS Đỗ Hữu Tùng 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
5 200031 Trần Ngọc Tứ QLKT Nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp (ABIC) PGS.TS Hoàng Xuân Lâm 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
6 200053 Nguyễn Duy Bắc QLKT Giải quyết việc làm cho lao động thanh niên nông thôn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội TS. Tô Hiến Thà 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
7 181487 Trịnh Nguyễn Thanh QLKT Quản lý nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Phú An TS. Phan Anh 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
8 200049 Nguyễn Quang Bách QLKT Tăng cường công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 PGS.TS Đỗ Hữu Tùng 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
9 200060 Phạm Thị Thu Hường QLKT Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh TS. Lê Hồng Huyên 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
10 200017 Ngô Chí Nghĩa QLKT Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai của huyện Mê Linh thành phố Hà Nội PGS.TS Đỗ Hữu Tùng 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
11 200066 Nguyễn Thùy Dương QLKT Quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam văn phòng Hội sở GS.TS Phan Huy Đường 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
12 200006 Lê Nguyên Thành QLKT Quản lý nhân lực tại tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC GS.TS Hoàng Xuân Thảo 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
13 200063 Nguyễn Bá Suốt QLKT Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu Hà Sơn Bình GS.TS Hoàng Xuân Thảo 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
14 190036 Phạm Công Trí QLKT Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai tại huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
15 162281 Võ Thị Thu Trang QLKT Quản lý rủi ro tín dụng tại Agribank chi nhánh Lương Sơn PGS.TS Đỗ Hữu Tùng 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
16 200056 Nguyễn Văn Thành QLKT Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa TS. Phan Anh 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
17 190124 Nguyễn Thị Vân Anh QLKT Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại Thị xã Cửa Lò, Nghệ An GS.TS Phan Huy Đường 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
18 200040 Nguyễn Hữu Thắng QLKT Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát, chi nhánh Quảng Ninh PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
19 190093 Phạm Trung Kiên QLKT Quản lý nhân lực tại trung tâm y tế huyện Ứng Hòa, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
20 190125 Nguyễn Quang  Minh QLKT Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An TS. Phạm Kim Thư 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
21 171099 Phạm Đình Hoàng QLKT Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TS. Chu Thị Hồng Hải 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
22 190003 Trần Thị  Ngọc TCNH Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn(SCB) TS. Trần Thị Minh Ngọc 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
23 181550 Nguyễn Thế  Trung TCNH Giải pháp phát triển huy động vốn tiền gửi tại NHTMCP Sài Gòn (SCB) TS. Vũ Quang Huy 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
24 200050 Vũ Xuân Trưởng QLKT Quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phát, chi nhánh Quảng Ninh TS. Nguyễn Thị Thùy Hương 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
25 200064 Phạm Hiểu Phương QLKT Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế TS. Phan Trung Chính 18/12/2021 8h00 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
26 191036 Phan Văn Tuệ QLKT Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An GS.TS Phan Huy Đường 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
27 181494 Dương Nguyễn Anh  Thy QLKT Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Bình Thạnh TS. Phạm Kim Thư 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
28 190026 Nguyễn Duy Anh QLKT Bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An PGS.TS Đỗ Hữu Tùng 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
29 190024 Trần Thị Thúy  Hằng QLKT Nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng của văn phòng công chứng Phủ Diễn - Nghệ An PGS.TS Hoàng Xuân Lâm 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
30 191037 Nguyễn Văn Tùng QLKT Nghiên cứu các giải pháp hạn chế  rủi ro tín dụng tại  Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Kỳ PGS.TS Đỗ Hữu Tùng 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
31 190129 Lý Ngọc Hùng QLKT Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Giao thông vận tải và Thương mại Nghệ An GS.TS Hoàng Xuân Thảo 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
32 191032 Hoàng Thị Nga QLKT Quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Diễn Châu, Nghệ An GS.TS Hoàng Xuân Thảo 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
33 190126 Phạm Thị Hoa QLKT Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc PGS.TS Nguyễn Xuân Sơn 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
34 190025 Nguyễn Trọng  Huyến QLKT Nâng cao chất lượng công chức cấp xã huyện Diễn Châu GS.TS Hoàng Xuân Thảo 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
35 190001 Chu Xuân  Đức QLKT Giải pháp nâng cao hoạt động phát hành thẻ tín dụng tại Trung tâm cho vay tiêu dùng miền Bắc, kênh bán hàng trực tiếp, ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng. PGS.TS Hoàng Xuân Lâm 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
36 190103 Đặng Xuân Dũng QLKT Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hòa Bình PGS.TS Đinh Thị Ngọc Quyên 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
37 181478 Nguyễn Hoài Nam QLKT Nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH hãng kiểm toán AASC TS. Nguyễn Ngọc Sơn 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
38 190055 Thái Thanh Tùng QLKT Nâng cao chất lượng huy động vốn tại phòng giao dịch Bến Kiểng, Agribank Diễn Châu TS. Phạm Kim Thư 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
39 181495 Trương Minh Trung QLKT Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh GS.TS Phan Huy Đường 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
40 181520 Đinh Văn  Minh QLKT Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động tại Agribank - Chi nhánh huyện Diễn Châu GS.TS Phan Huy Đường 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
41 200001 Lại Quốc Thắng QLKT Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất Động sản Hải Phát PGS.TS Hoàng Xuân Lâm 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
42 190128 Hà Huy Đồng QLKT Quản lý nhà nước về đất đai tại xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An GS.TS Hoàng Xuân Thảo 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
43 190127 Hà Xuân  Quang QLKT Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Diễn Châu GS.TS Phan Huy Đường 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
44 190122 Hoàng Lệ Dung QLKT Nghiên cứu giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần DIANA UNICHARM - Bắc Ninh GS.TS Phan Huy Đường 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  
45 181514 Lê Văn  An QLKT Quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cảng dịch vụ dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa GS.TS Hoàng Xuân Thảo 18/12/2021 13h30 Phòng bảo vệ trực tuyến Zoom Meeting Thành viên Hội đồng và học viên theo Quyết định  

Lịch sự kiện

T2
04/10/2021
Lễ khai giảng năm học mới và kế hoạch “Tuần sinh hoạt sinh viên đầu khóa” năm học 2021-2022
431 Tam Trinh
Thứ 4
27/09/2021
Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy đợt 2 năm 2021
Đại học UTM
Thứ 3
27/10/2021
Trường Đại học UTM xét tuyển và nhập học trực tuyến
431 Tam Trinh
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM)
Thiết kế bởi Aptech