Học phí

04-12-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

THÔNG BÁO MỨC HỌC PHÍ CÁC HỆ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG NĂM HỌC 2024 - 2025

* Học phí đại học chính quy:

- Khóa 15 (áp dụng năm tuyển sinh 2024) mức học phí:

 -  600.000đ/1 tín chỉ đại cương áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo;

 - Khối ngành Công nghệ (Công nghệ thông tin, Ô tô, Kỹ thuật phần mềm): 900.000đ/1 tín chỉ cơ sở ngành, chuyên ngành;

 - Khối ngành kinh doanh, quản lý, du lịch, luật, ngôn ngữ: 800.000đ/1 tín chỉ cơ sở ngành, chuyên ngành;

- Khóa 14 mức học phí: 500.000đ/1 tín chỉ áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo;

- Khóa 13 mức học phí: 435.000đ/1 tín chỉ áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo;

* Học phí đại học hình thức vừa làm vừa học, đại học liên thông, bằng 2: Tất cả các ngành: 600.000đ/1 tín chỉ chuyên ngành, 400.000đ/1 tín chỉ đại cương;

* Học phí đại học hệ từ xa áp dụng trong năm tuyển sinh 2024: Tất cả các ngành: 500.000đ/1 tín chỉ chuyên ngành, 300.000đ/1 tín chỉ đại cương;

* Học phí thạc sĩ (60 tín chỉ): 

- Các khóa từ năm 2023 trở về trước:

        + Ngành Luật kinh tế: Học phí toàn khóa học 57.000.000đ(950.000đ/1 tín chỉ);

        + Ngành Quản lý kinh tế, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh: học phí toàn khóa 48.000.000đ(800.000đ/1 tín chỉ);

        + Ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm: học phí 39.000.000đ(650.000đ/1 tín chỉ);

- Áp dụng năm tuyển sinh năm 2024 :

        + Ngành Luật kinh tế: Học phí 1000.000đ/1 tín chỉ;

        + Ngành Quản lý kinh tế, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh: học phí 900.000đ/1 tín chỉ;

        + Ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm: học phí 800.000đ/1 tín chỉ;

Lịch sự kiện

T2
10/03/2024
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2024
431 Tam Trinh
Thứ 6
10/02/2024
Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024
Đại học UTM
Thứ 3
10/02/2024
Thông báo tuyển sinh hệ đại học hình thức từ xa năm 2024
431 Tam Trinh
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM)
Thiết kế bởi Aptech