Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2023

26-06-2023

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2023 như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo

- Quản lý kinh tế              Mã số: 8310110

- Quản trị kinh doanh        Mã số: 8340101

- Tài chính ngân hàng       Mã số: 8340201

- Kỹ thuật phần mềm         Mã số: 8480103

- Luật kinh tế                    Mã số: 8380107

2. Thời gian, địa điểm đào tạo

- Thời gian đào tạo: 18 tháng.

- Hình thức đào tạo: Chính quy (thời gian học ngoài giờ hành chính hoặc cuối tuần).

- Học trực tiếp kết hợp trực tuyến.

- Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

3. Đối tượng và điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

3.1. Người đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp. Danh mục các ngành phù hợp với các ngành, chuyên ngành tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ quy định chi tiết tại trang thông tin điện tử của Trường tại địa chỉ utm.edu.vn.

b) Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Phụ lục I) được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài

- Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục I hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển

- Thí sinh dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt.

c) Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

d) Có đủ sức khoẻ để học tập.

e) Nộp hồ sơ và các loại phí đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

3.2. Thí sinh chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh như ở điểm b mục 2.1 phải tham gia đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do nhà trường tổ chức.

3.3. Sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học tại Trường (hoặc trình độ tương đương trở lên) hết năm học thứ 3 và có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên được phép đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng với ngành đào tạo trình độ đại học mà sinh viên đang học.

4. Hồ sơ dự tuyển: 

Thí sinh nộp đầy đủ hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu đăng trên Cổng thông tin điện tử của Trường);

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương;

3. Bản sao có chứng thức bằng tốt nghiệp đại học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; bản sao có chứng thực bảng điểm đại học. Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ theo quy định tại Phụ lục 1 Thông báo này (nếu có);

5. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe học tập, nghiên cứu của cơ sở y tế cấp huyện trở lên;

6. Bản sao có chứng thực các giấy tờ xác nhận về đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

7. Tài liệu minh chứng về các sản phầm/hoạt động khoa học đã công bố/tham gia liên quan đến lĩnh vực đăng ký học tập, nghiên cứu (nếu có);

8. Bản sao CCCD (hoặc CMTND); 02 ảnh cỡ 3x4 và 2 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

5. Kế hoạch và phương thức tuyển sinh

5.1 Kế hoạch tuyển sinh

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và nộp phí tuyển sinh từ ngày 25/06/2023 đến hết ngày 15/09/2023 (đối với thí sinh phải học bổ sung kiến thức hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 15/08/2023). Địa điểm nhận hồ sơ: Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị; địa chỉ: Lô 1–04, số 431 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội;

- Tổ chức học bổ sung kiến thức cho các thí sinh phải học bổ sung kiến thức, dự kiến từ ngày 15/08/2023.

- Tổ chức ôn và đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào cho các thí sinh thuộc đối tượng phải đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào, dự kiến từ ngày 15/08/2023;

- Đánh giá hồ sơ dự tuyển theo Tiểu ban chuyên môn dự kiến từ ngày 05/09/2023 đến 10/09/2023;

- Công bố kết quả trúng tuyển dự kiến từ ngày 11/09/2023 đến ngày 15/09/2023;

- Tổ chức nhập học dự kiến từ ngày 15/09/2023 đến 30/09/2023.

5.2 Phương thức tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh xét tuyển, các tiêu chí xét tuyển:

- Kết quả học tập bậc đại học, thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận điều kiện tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo (Điểm trung bình chung toàn khóa ở trình độ đại học đạt từ 5.5 trở lên theo thang điểm 10, đạt từ 2 trở lên theo thang điểm 4 hoặc từ điểm C trở lên theo thang điểm chữ);

- Thí sinh hoàn thiện học bổ sung kiến thức theo quy định;

- Đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào;

- Các tiêu chí khác: thâm niên, kinh nghiệm công tác liên quan đến lĩnh vực đăng ký học tập, nghiên cứu; kết quả đánh giá các sản phẩm khoa học đã công cố/tham gia liên quan đến lĩnh vực đăng ký học tập, nghiên cứu

6. Học phí và lệ phí xét tuyển

- Học phí: Theo quy định của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

- Lệ phí hồ sơ xét tuyển: 50.000 đồng/hồ sơ.

- Lệ phí xét tuyển: 1.000.000 đồng/thí sinh.

- Lệ phí đánh giá năng lực ngoại ngữ: 1.000.000 đồng/thí sinh.

Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển đã nộp Nhà trường không hoàn lại. Tùy theo số lượng hồ sơ dự tuyển đăng ký, các mốc thời gian trong kế hoạch tuyển sinh có thể được điều chỉnh, Nhà trường sẽ thông báo trước cho thí sinh dự tuyển nếu có điều chỉnh. Nếu thi sinh cần biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị, Lô 1–04, số 431 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội; điện thoại: (024) 37 632 890; 

Lịch sự kiện

T2
10/03/2024
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2024
431 Tam Trinh
Thứ 6
10/02/2024
Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024
Đại học UTM
Thứ 3
10/02/2024
Thông báo tuyển sinh hệ đại học hình thức từ xa năm 2024
431 Tam Trinh
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM)
Thiết kế bởi Aptech