Cử nhân Quản trị kinh doanh

30-11-2020

GIỚI THIỆU:

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức quản trị như Quản trị Marketing, Quản trị Tài chính, Kế toán quản trị, Quản trị Nhân sự, Quản trị chuỗi cung ứng, cũng như nắm vững tri thức cơ bản của ngành kinh tế, hiểu biết môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, sinh viên sẽ được học cách ứng dụng CNTT một cách sâu sắc và chuyên nghiệp vào trong công việc của mình, học cách tư duy công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn.

Trong quá trình đào tạo, sinh viên sẽ được học Kỹ năng mềm như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, kỹ năng đàm phán. Bên cạnh đó, sinh viên còn được học hai ngoại ngữ là Tiếng Anh bao gồm hai môn Tiếng Anh học thuật, Tiếng Anh thương mại, cùng môn tiếng Trung, cũng như được tham gia chương trình OJT – thực tập tại doanh nghiệp kéo dài 4-8 tháng, làm việc thực tế như một nhân viên tại các công ty, tập đoàn lớn để rèn giũa và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI UTM

Chương trình chuẩn quốc tế: Tại Trường Đại học UTM, chương trình đào tạo và giáo trình học đều được nhập từ nước ngoài, đảm bảo độ cập nhật về kiến thức và độ chuẩn hoá đồng nhất với những trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Chú trọng đào tạo ngoại ngữ: Tiếng Anh là ngôn ngữ cần thiết trong các hoạt động giao thương tại Việt Nam và trên thế giới. Ngành Quản trị kinh doanh của Đại học UTM hiện đưa ngoại ngữ này vào đào tạo chuyên sâu và bắt buộc, nhằm đảm bảo đầu ra của sinh viên bước đầu nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của những nhà tuyển dụng khó tính nhất, đồng thời đặt tham vọng sinh viên Đại  học UTM không chỉ làm việc trong nước mà còn nhanh chóng bước chân ra thị trường nhân sự toàn cầu.

Đào tạo ứng dụng CNTT bài bản: Xu thế toàn cầu yêu cầu nhân sự ngành Kinh tế –  Tài chính phải có những nền tảng nhất định về CNTT – TT để bắt kịp với việc CNTT trở thành nền tảng cốt lõi của mọi lĩnh vực ngành nghề trong cuộc sống. Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh được học cách ứng dụng CNTT một cách sâu sắc và chuyên nghiệp vào trong công việc của mình, học cách tư duy công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn. Đây cũng là thế mạnh của trường Đại học UTM.

Phát triển cá nhân toàn diện: Nhiều thống kê xã hội học chỉ ra, người thành công là người có kỹ năng mềm tốt bên cạnh khả năng chuyên môn. Sinh viên Đại học UTM tốt nghiệp được các nhà tuyển dụng săn đón một phần nhờ kỹ năng mềm tốt, tạo thuận lợi trong quá trình hoà nhập công sở, làm việc nhóm và giao tiếp với khách hàng. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng cho nhân sự làm việc trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

Cơ hội nghề nghiệp vững chắc: Đại học UTM có mạng lưới quan hệ doanh nghiệp rộng lớn. Nhà trường đã tiến hành thiết lập những mối quan hệ doanh nghiệp từ rất sớm, và ngày càng mở rộng về số lượng cũng như tăng cường chất lượng. Nhiều công ty, tập đoàn đã có những đợt tuyển dụng riêng tại Trường Đại học UTM, cũng như sẵn sàng tuyển ngay sinh viên UTM khi các bạn vừa mới tốt nghiệp.

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Những vị trí mà sinh viên Đại học UTM ngành QTKD ứng dụng CNTT có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp như:

+ Nghiên cứu thị trường

+ Nghiên cứu và theo dõi cạnh tranh

+ Quản lý doanh nghiệp

+ Quản trị chất lượng

+ Tư vấn quản trị thương mại

+ Chuyên viên kinh doanh

+ Chuyên viên Quan hệ khách hàng

+ Marketing, Nghiên cứu và thiết kế sản phẩm mới

Nhiều bạn đã nhanh chóng đảm nhận các vị trí giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm tại các chi nhánh của các ngân hàng, tổ chức tài chính đa quốc gia uy tín hiện nay như Sacombank, Đông Á Bank, Viettin Bank, …

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Về kiến thức:

Sinh viên học tại UTM được cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh hoạt động trong điều kiện cơ chế thị trường.

Người học sẽ được chỉ dẫn về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh.

Về kỹ năng:

Sinh viên được rèn luyện cho người học các phẩm chất cần có của doanh nhân như khả năng nhận định tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh; các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ với công chúng cũng được chú ý.

Về năng lực:

Sinh viên được hình thành cho người học khả năng tư duy độc lập, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh. Có khả năng tổ chức và điều hành hoạt động theo nhóm.
Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân tiên tiến ngành Quản trị kinh doanh của Đại học HUMT đang được thực hiện tại Khoa Quản trị kinh doanh của Đại học HUMT và ở một số cơ sở đào tạo khác ở Việt Nam. Ở một mức độ nhất định, nó tiếp cận được với chương trình Quản trị kinh doanh của một số trường đại học có uy tín trên thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

STT Tên học phần Số TC 
1. Kiến thức giáo dục đại cương 49
1.1 Khối kiến thức lý luận chính trị
1 Triết học Mác - Lê nin 3
2 Kinh tế chính trị Mác - Lê nin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
1.2 Khối kiến thức Giáo dục Quốc phòng - An ninh
6 Giáo dục quốc phòng-an ninh 11
1.3 Khối kiến thức Giáo dục Thể chất
7 Giáo dục thể chất 6
1.4 Khối kiến thức Kỹ năng (bắt buộc)
8 Ngoại ngữ 1 3
9 Ngoại ngữ 2 3
10 Ngoại ngữ 3 3
11 Ngoại ngữ 4 3
12 Ứng dụng CNTT 1 3
13 Ứng dụng CNTT 2 3
14 Kỹ năng mềm 3
2. Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành 75
2.1  Kiến thức cơ sở 15
1 Kinh tế vi mô - vĩ mô 3
2 Thống kê học 3
3 Khoa học quản lý 3
4 Luật kinh tế  3
5 Toán tài chính  3
2.2  Kiến thức ngành 54
1 Lý thuết tài chính tiền tệ 3
2 Nguyên lý kế toán 3
3 Thuế  3
4 Bảo hiểm 3
5 Phân tích hoạt động kinh doanh 3
6 Thị trường chứng khoán 3
7 Tài chính doanh nghiệp 3
8 Marketing căn bản  3
9 Quản trị nguồn nhân lực 3
10 Quản trị doanh nghiệp 3
11 Quản trị chiến lược 3
12 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 3
13 Quản trị công nghệ 3
14 Quản trị chất lượng 3
15 Quản lý dự án 3
16 Khởi sự kinh doanh 3
17 Quản trị rủi ro 3
18 Văn hoá và đạo đức kinh doanh 3
2.3  Các môn học tự chọn (6/18 tín chỉ ) 6
Tổ hợp 1  
1 Hành vi tổ chức  3
2 Tổ chức sự kiện 3
Tổ hợp 2  
3 Quản trị thương hiệu 3
4 Quản lý chuỗi cung ứng 3
Tổ hợp 3  
5 Giao dịch và đàm phán kinh doanh 3
6 Nghề giám đốc 3
3. Thực tập cuối khoá và Khóa luận tốt nghiệp  14
3.1 Thực tập cuối khóa 6
3.2 Khóa luận tốt ngiệp  8
TỔNG CỘNG 138

Lịch sự kiện

T2
10/03/2024
Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2024
431 Tam Trinh
Thứ 6
10/02/2024
Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024
Đại học UTM
Thứ 3
10/02/2024
Thông báo tuyển sinh hệ đại học hình thức từ xa năm 2024
431 Tam Trinh
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM)
Thiết kế bởi Aptech