Thông tin đăng ký xét tuyển:

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh: (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
2. Giới tính:        
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh: (Xã, huyện, tỉnh)
5. Dân tộc:
6. Hộ khẩu thường trú:
Mã tỉnh / Mã huyện:

7. Khu vực: (Thuộc Khu vực nào thì chọn ký hiệu tương ứng)            
8. Nơi học THPT hoặc tương đương: (Ghi tên trường, địa chỉ trường: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường THPT vào ô)

Năm lớp 10:

Năm lớp 11:

Năm lớp 12:

9. Năm tốt nghiệp:
10. Ngành đăng ký xét tuyển:
Mã ngành:

11. Mã tổ hợp: (A00,A01,D01,C01,C02,C03,C04,C14)
12. Tổ hợp môn xét tuyển:
13. Kết quả học tập THPT:
Môn xét tuyển Điểm TBC
Môn 1 hoặc Điểm TB HK1 lớp 11:
Môn 1 hoặc Điểm TB HK2 lớp 11:
Môn 1 hoặc Điểm TB HK1 lớp 12:
Hạnh kiểm lớp 12:
Địa chỉ báo tin:(Ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc)

Số điện thoại liên lạc:

Email nhận thông tin:


Nhập mã bảo vệ:

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM)
Thiết kế bởi Aptech